RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Plutella hyperboreella  Strand, 1902

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D2
D.2
Forekomstareal < 40 km² eller antall lokaliteter <= 10
I Norge er denne arten bare kjent fra typelokaliteten, Kåfjord i Alta. Næringsplanten er sannsynnligvis en eller flere korsblomster. På tross av søk på mange andre lokaliteter i Troms og Finnmark, er ikke flere forekomster oppdaget. På grunn av meget begrenset forekomstareal plasseres arten i kategorien NT (nær truet).
Finnmark
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124
    • Baraniak, E. 2007. Taxonomic revision of the genus Plutella Schrank, 1802 (Lepidoptera: Plutellidae) from the Palaearctic region with notes on its phylogeny. Polskie Pismo Entomologiczne 76 Supplement: 1-222
  • URI

    • Lepidopteradatabasen