RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Antispila metallella  (Denis & Schiffermüller, 1775)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på kornell. Et eksemplar er kjent fra Norge. Det ble tatt på Tøyen i Oslo i 1848 av J.H.S. Siebke. Arten har ikke blitt gjenfunnet i Norge på tross av at det nå finnes flere erfarne samlere av småsommerfugler enn noen gang tidligere. Eksemplaret på Tøyen kan muligens ha blitt innført med plantemateriale fra utlandet. Uansett er arten lite interessant i forvaltningsmessig sammenheng, da den lever på en hageplante. Vi plasserer den i kategorien RE (regionalt utdødd).