RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gazoryctra fuscoargenteus  (O. Bang-Haas, 1927)

dvergbjørkroteter

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3,0
Gjeldende kriterier
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
80
a.ii
Få lokaliteter ≤ 20
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er kjent fra to lokaliteter i Troms og Finnmark. Næringsplanten er dvergbjørk som vokser på steder med god drenering. Internasjonalt regnes arten som en stor sjeldenhet. Det er likevel sannsynlig at arten har flere uoppdagede forekomster. Arten kan lett overses da den flyr seint i sesongen. Under flyvetiden har Troms og Finnmark hatt lite besøk av lepidopterologer. Vi setter mørketallet til 10. Muligens kan overbeiting av reinsdyr påvirke arten negativt i noen områder. Arten får kategori NT (nær truet).
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Buskap/dyrehold
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen