RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Solea solea  (Linnaeus, 1758)

tunge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Gytebestanden (SSB) på tunge i Nordsjøen har økt siden 2007 og er over føre-var nivået Bpa. Bestanden holder seg ganske stabil. Ingen tidsserier eller annen informasjon indikerer at denne arten er nær truet eller truet, og man har nok kunnskap om forekomst og reproduksjon til at arten blir vurdert som LC.
Antatt andel av europeisk bestand
< 5 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
  • Muus, B.J. & Nielsen, J.G. 1998. Våre saltvannsfisker. NKS-forlaget.
  • ICES 2014. Advice for 2015: Sole in Subarea IV (North Sea)
  • ICES 2014. Report of the Working Group for the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak (WGNSSK), 30 April - 7 May 2014, ICES HQ, Denmark ICES CM 2014/ACOM:13. 1493 pp
 • Personer

  • Devine, Jennifer: Havforskningsinstituttet