RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Thorogobius ephippiatus  (Lowe, 1839)

rødflekket kutling

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Det har ikke vært drevet tilstrekkelig forskning på arten, og tilstand og utbredelse er relativ dårlig kjent. Det er derfor forskningsbehov for å kunne gi mer presise vurderinger og råd. I norsk område bare funnet på et par lokaliteter (Pethon 2005), og arten kan dermed være sårbar hos oss. Økt oppmerksomhet mot arten fra sportsdykkere vil nesten sikkert føre til at utbredelsesområdet må revideres. Likevel indikerer ingen tidsserier eller annen informasjon at denne arten er nær truet eller truet, og den blir derfor vurdert som LC.
Antatt andel av europeisk bestand
< 5 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Muus, B.J. & Nielsen, J.G. 1998. Våre saltvannsfisker. NKS-forlaget.
  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug.
  • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J. & Tortonese, E. 1986. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Unesco, Paris. 3
 • Personer

  • Bergen Museum, v/Ingvar Byrkjedal
 • URI

  • Havforskningsinstituttet: temaside fisk, fiskefunn, Norsk marint datasenter