RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Crystallogobius linearis  (Düben, 1845)

krystallkutling

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Ingen tidsserier eller annen informasjon indikerer at denne arten er nær truet eller truet. Man har imidlertid nok kunnskap om forekomst og reproduksjon til at arten blir vurdert som LC.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
    • Muus, B.J. & Nielsen, J.G. 1998. Våre saltvannsfisker. NKS-forlaget.
    • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J. & Tortonese, E. 1986. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Unesco, Paris. 3
  • URI

    • Havforskningsinstituttet: temaside fisk, fiskefunn, Norsk marint datasenter