RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lycodes gracilis  Sars, 1867

vanlig ålebrosme

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Ingen tidsserier eller annen informasjon indikerer at denne arten er nær truet eller truet. Man har imidlertid nok kunnskap om forekomst og reproduksjon til at arten blir vurdert som LC. Noen ålebrosmearter kan være følsom for bifangst og arealpåvirkning, enda mer så i fremtiden.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
  • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J. & Tortonese, E. 1986. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Unesco, Paris. 3
  • Wienerroither R, Johannesen E, Dolgov A, Byrkjedal I, Bjelland O, Drevetnyak K, Eriksen KB, Høines Å, Langhelle G, Langøy H, Prokhorova T, Prozorkevich D, Wenneck T de L 2011. Atlas of the Barents Sea Fishes. IMR/PINRO Joint Report Series 1-2011, ISSN 1502-8828
  • Wienerroither R, Johannesen E, Dolgov A, Byrkjedal I, Aglen A, Bjelland O, Drevetnyak K, Eriksen KB, Høines Å, Langhelle G, Langøy H, Murashko P, Prokhorova T, Prozorkevich D, Smirnov O, Wenneck T 2013. Atlas of the Barents Sea Fishes based on the winter survey. IMR-PINRO Joint Report Series 2-2013. ISSN 1502-8828 220 pp
 • URI

  • Havforskningsinstituttet: temaside fisk, fiskefunn, Norsk marint datasenter