RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sebastes viviparus  Krøyer, 1845

lusuer

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

I norske farvann er lusuer vanlig fra Skagerrak til det sørvestlige Barentshavet og i fjordene. Den finnes ned til 450 m dyp. Toktdata fra det sørvestlige Barentshavet viser ingen tallrikhetsendringer i perioden 1991 til 2014. I Nordsjøen-Skagerrak synes tallrikheten å være redusert siden 2004 og dette synes å skyldes svakere rekruttering til dette området. Det er ingen tallrikhetsinformasjon fra de øvrige delene av det store utbredelsesområdet langs norskekysten. Det er ingen informasjon om utviklingen før 1985, og det er dermed ikke mulig å vurdere endringer over 3 generasjoner (45 år). Man har imidlertid nok kunnskap om forekomst og reproduksjon til at arten blir vurdert som LC.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
  • Muus, B.J. & Nielsen, J.G. 1998. Våre saltvannsfisker. NKS-forlaget.
  • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J. & Tortonese, E. 1986. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Unesco, Paris. 3
  • Wenneck, T. de Lange 2014. Mengdeindekser for utvalgte arter i Barentshavet 1981-2014 Fisken og Havet, in prep.
 • Personer

  • Planque, Benjamin: Havforskningsinstituttet
  • Devine, Jennifer: Havforskningsinstituttet
 • URI

  • Havforskningsinstituttet: temaside fisk, fiskefunn, Norsk marint datasenter