Salvelinus namaycush  (Walbaum, 1792)

canadarøye

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for fisker

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, og < 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge