RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mallotus villosus  (Müller, 1776)

lodde

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Lodda er en kortlevet fiskeart (3-5 år livslengde) med store naturlige svingninger i tallrikhet som er sterkt påvirket av variasjon i rekruttering bestemt av førsteårs-overlevelse. Det meste av lodda dør etter gyting. I norske farvann er det to bestander av lodde, Barentshavsbestanden som også lever i russiske farvann, og lodda ved Jan Mayen og Island. Vurdering av tallrikhetstrender innenfor 3 generasjonslengder gir ikke mening pga sterk naturlig variasjon.For bestanden i Barentshavet har Norge og Russland en omforent beskatningsstragi for bærekraftig fiske, med fullstendig stopp i fisket når det er mer enn 5 % risiko for gytebestand lavere enn B-lim (200 000 tonn). Det er også en forvaltningsplan for lodda ved Jan Mayen, som vurderes å ha en sikker bestandssituasjon. Arten klassifiseres som LC.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Gjøsæter, H. 1998. The Population Biology and Explotation of Capelin (Mallotus villosus) in the Barents Sea. Sarsia. 83: 453-496
  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
  • Gjøsæter H, Bogstad B, Tjelmeland S 2009. Ecosystem effects of the three capelin stock collapses in the Barents Sea Marine Biology Research 5: 40-53
  • Muus, B.J. & Nielsen, J.G. 1998. Våre saltvannsfisker. NKS-forlaget.
  • ICES 2014. Advice basis. In: Report of the ICES Advisory Committee, 2014. ICES Advice 2014, Book 1, Section 1.2.
  • ICES 2014. Report of the North-Western Working Group (NWWG), 24 April - 1 May 2014. ICES CM 2014/ACOM:07
  • ICES 2014. Advice basis. In: Report of the ICES Advisory Committee, 2014. ICES Advice 2014, Book 3, Section 3.4.1b.
  • ICES 2014. Report of the Arctic Fisheries Working Group (AFWG), Lisbon Portugal, 23-29 April 2014. ICES CM 2014/ACOM: 05
  • ICES 2013. Advice for 2014: Capelin in Subareas I and II, excluding Division IIa west of 5°W (Barents Sea capelin).
  • Tjemeland S. 2014. Lodde - Barentshavet. Side 169. I: Bakketeig, I.E., Gjøsæter, H., Hauge, M., Sunnset, B.H., Toft, K.Ø. (red.). Havforskingsrapporten 2014. Fisken og havet, særnummer 1-2014. Havforskningsinstituttet, Bergen.
  • Enberg K. 2014. Lodde - ved Island / Øst-Grønland / Jan Mayen. Side 170. I: Bakketeig, I.E., Gjøsæter, H., Hauge, M., Sunnset, B.H., Toft, K.Ø. (red.). Havforskingsrapporten 2014. Fisken og havet, særnummer 1-2014. Havforskningsinstituttet, Bergen.
  • Gjøsæter H, Ushakov NG, Prozorkevich DV. 2011. Capelin. In: The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation, pp. 201-214. Ed. by T Jakobsen and VK Ozhigin. Tapir Academic Press, Trondheim.
  • ICES 2013. Annex 12: Update of Barents Sea capelin assessment (October 2013). In Report of the Arctic Fisheries Wor king Group (AFWG), 18-24 April 2013, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2013/ACOM:05. 726 pp
  • ICES 2014. Advice for 2015: Capelin in Subareas I and II, excluding Division IIa west of 5°W (Barents Sea capelin).
 • Annet

  • Full:$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;Report from the 2009 joint Russian-Norwegian meeting to assess the Barents Sea capelin stock. Kirkenes, October 3-4 2009.
  • All:$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;$nbsp;Report from the 2009 joint Russian-Norwegian meeting to assess the Barents Sea capelin stock, Kirkenes, October 3-4 2009.