RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Amblyraja radiata  (Donovan, 1808)

kloskate

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Kloskata er det mest tallrike skatearten vi har i norske farvann (Skjæraasen og Bergstad 2000; Dolgov et al. 2005). Fordi skater generelt er vanskelige å artsbestemme, er historiske data lite pålitelige (Lynghammar et al. 2014), men ingenting tyder på at arten tilhører noen annen kategori enn LC.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
  • Muus, B.J. & Nielsen, J.G. 1998. Våre saltvannsfisker. NKS-forlaget.
  • Skjæraasen, J.E. og Bergstad, O.A. 2000. Distribution and feeding ecology of Raja radiata in the northeastern North Sea and Skagerrak (Norwegian Deep). ICES Journal of Marine Science 57: 1249-1260
  • Dolgov, A.V. Drevetnyak, K.V. og Gusev, E.V. 2005. The status of the skate stocks in the Barents Sea. Journal of Northwest Atlantic Fishery Science 35: 249-260
  • Lynghammar, A., Christiansen, J.S., Griffiths, A.M., Fevolden, S.-E., Hop, H. og Bakken, T. 2014. DNA barcoding of the northern Northeast Atlantic skates (Chondrichthyes, Rajiformes), with remarks on the widely distributed starry ray. Zoologica scripta 43(5): 485-495
 • URI

  • Havforskningsinstituttet: temaside fisk, fiskefunn, Norsk marint datasenter