Galeorhinus galeus  (Linnaeus, 1758)

gråhai

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for fisker

Arten er ikke vurdert
Arten er observert i reproduktivt stadium i Norge, men er ikke ansett å ha "etablert reproduserende" bestand hos oss