RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lampetra planeri  (Bloch, 1784)

bekkeniøye

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Vi mangler basal biologisk kunnskap om bekkeniøye. Utbredelsen til denne arten er heller ikke særlig godt kjent, men forekomsten er trolig begrenset til kystnære vassdrag i Sør-Norge (fra sørøstlige deler til Rogaland). Bekkeniøye og elveniøye har trolig et relativt like utbredelseområder, men bekkeniøye synes å være fraværende på Østlandet. De to artene kan også lett forveksles og larvene deres er svært like. Det har også vært diskutert om bekkeniøye er en egen art eller bare en ferskvannsform av elveniøye, se omtale av elveniøye. Men sammenliknet med elveniøye har de voksne individene av bekkeniøye en mindre kroppsstørrelse (10-20 cm) enn elveniøye. De mangler også mellomrom mellom ryggfinnene og mørke prikker på buken. Det foreligger ikke kunnskap om eventuell tilbakegang i forekomsten av bekkeniøye. Men i og med at den lever i betydelig grad i bekker, kan den være utsatt for gjenfylling og habitatødeleggelse generelt. Det er likevel ikke grunnlag for å rødliste bekkeniøya.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Jonsson, N. 1992. Bekkeniøye (Norges Dyr, Fiskene 1). J.W. Cappelens Forlag a.s. s.76
    • Pethon, P . 2005. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug& Co.
    • Spikkeland, I. & Kasbo, R 2014. Bekkeniøye Lampetra planeri og elveniøye Lampetra fluviatilis i Haldenvassdraget. Natur i Øsfold 33 (1-2): 3-7.