RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Perdix perdix  (Linnaeus, 1758)

rapphøne

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten etablerte seg som hekkefugl i Norge mot slutten av 1800-tallet og var i en periode tallrik på Østlandet og nord til Trøndelag (Haftorn 1971). Særlig kalde vintrer, som på 1940-tallet, gjorde trolig at arten gradvis forsvant. Enkelte hekkende par hos oss nå består trolig bare av utsatte fugler. Sterk nedgang i Europa fra 1980 til ca. årtusenskiftet, men bestanden ser her ut til å ha stabilisert seg på et lavt nivå etter det (EBCC 2014). Arten plasseres til rødlistekategori RE.