Branta canadensis  (Linnaeus, 1758)

kanadagås

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for fugler (Norge)

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, og < 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge