RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pedicellaster typicus  M. Sars, 1861

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Nordlig art med utbredelse sør til Hardangerfjorden. I Arktis på hard bunn ned til ca. 1000 m dyp.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC