RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Porania stormi  (Dons, 1935)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Langs norskekysten er arten funnet i Andsfjorden, Trondheimsfjorden og ved Bergen. Utenfor Norge er arten funnet fra syd for Island til Færøyene og Irland. Arten er muligvis et synonym for P. pulvillus.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC