RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Asterias rubens  L., 1758

vanlig korstroll

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Vanlig utbredt langs hele norskekysten.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC