RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hippasteria phrygiana  (Parelius, 1768)

knuddersjøstjerne

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Fra Kattegat og Skagerrak nordover langs hele norskekysten på på hardbunn og sandig bunn, 50-600 m dyp.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC