Hymenaster pellucidus  Thomson, 1873

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge