RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pteraster militaris  (O. F. Müller, 1776)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Arten finnes spredt langs hele norskekysten sør til Oslofjorden og kanskje Skagerrak; helst på litt bløre bunntyper, 10-1000 m dyp.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC