RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Astropecten irregularis  Linck, 1733

kamsjøstjerne

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Hele norskeysten nord til Vest Finnmark på sandbunn og grunnt vann gjerne under 50 m. På sokkelen er arten tatt ned til 2-300 m dyp.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC