Leptasterias hyperborea  (Danielssen & Koren, 1883)

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge