RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ceramaster granularis  (O.F. Müller, 1776)

sjøkjeks

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Arten er funnet langs hele norskekysten fra Skagerrak i sør til Øst-Finnmark, Bjørnøya og Svalbard. Foretrekker grus og steinbunn på dyp mellom 40 og 750 m.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC