RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Solaster glacialis  Danielssen & Koren, 1881

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. En arktisk art med spredte funn i norske farvann sør til Frohavet i Nord-Trøndelag. I arktis er arten relativt vanlig, men er også blitt forvekslet med nærstående arter.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC