RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lophaster furcifer  (Düben & Koren, 1846

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. En nordlig art funnet fra Finnmark sør til Lysefjorden i Rogaland på ca 30 til 1000 m dyp. Forekommer vanligst på mudderbunn, 6 - 1100 m dyp og i kalde vannmasser.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC