RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ctenodiscus crispatus  (Retzius, 1805)

muddersjøstjerne

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. En nordlig art funnet sør til Stamnes i Hordaland. Vil helst ha leirbunn og lav sjøtemperatur. Kan derfor forsvinne i de sørlige områdene dersom bunntemperaturen øker.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC