RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Titanoeca nivalis  Simon, 1874

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
Kjent utbredelsesområde
4 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
12
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
12
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Titanoeca nivalis er funnet en gang i Finnmark for over 50 år siden, nemlig ved Nordvågen på Magerøy. Arten har blitt ettersøkt en god del, og har blitt funnet én gang til; i Dividalen i Troms i 2013. Arten lever under steiner og i død ved i tørr subalpin skog. Ettersom arten har blitt ettersøkt er mørketallene trolig lave, hvilket gjør at både utbredelsen og forekomstarealet (inklusive mørketall) blir lave. Dessuten er det en del menneskelig aktivitet i området, så habitatet antas å være under press i tillegg til å være lite og fragmentert. Titanoeca nivalis blir derfort plassert under kategorien VU etter kriteriene B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii).
Troms
kjent
Finnmark
mulig
  • Is, snø og breforland
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
  • Publikasjoner

    • Holm, Å. 1960. Notes on Arctic spiders. Ark. Zool. 2: 511-514
    • 2013. Edderkopper.net - Forum
    • Almquist, Sven. 2006. The Swedish Araneae. Part 2. The families Dictynidae to Salticidae. 320 pp.