RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Salticus zebraneus  (C. L. Koch, 1837)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Salticus zebraneus er funnet i fylkene i Oslofjordområdet og Sørlandskysten. Arten finnes på urtevegetasjon, busker og trær, spesielt på trestammer, og på husvegger. Til tross for at både forekomsten og utbredelsen til Salticus zebraneus ganske sikkert er begrenset til Sørlandskysten og Oslofjorden i Norge, vurderes arten til LC da øvrige kriterier ikke blir oppfylt.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
 • Publikasjoner

  • Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian spiders . Insecta Norvegia. 4: 1-40
  • Hauge, E. & Hansen, L. O. 2000. New records of spiders (Araneae) from the Oslofjord area, SE Norway. Norwegian journal of Entomology. 47: 73-75
  • Waaler, P. F. 1967. A collection of spiders from Son, Norway. Norsk ent. Tidskr. 14: 91-93
  • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
  • Åström, S. unpub.
  • Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Trondheim
  • Nentwig W., Blick T., Gloor D., Hänggi A. & Kropf C. Version 08.2014. Spiders of Europe
  • Almquist, Sven. 2006. The Swedish Araneae. Part 2. The families Dictynidae to Salticidae. 320 pp.