RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Marpissa muscosa  (Clerck, 1757)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Marpissa muscosa har blitt funnet en god del siden siste rødliste, og utbredelsen strekker seg langs Sørlandskysten og Oslofjorden. Det finnes også et upublisert funn (fra samlingene til Rana Museum) fra Stokmarknes i Lofoten, men dette funnet skriver seg temmelig sikkert fra et innført individ. Arten lever i vegetasjon og på trestammer i solrike og varme lokaliteter. Til tross for at både forekomsten og utbredelsen til Marpissa muscosa ganske sikkert er begrenset i Norge, vurderes arten til LC da øvrige kriterier ikke blir oppfylt.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
 • Publikasjoner

  • Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian spiders . Insecta Norvegia. 4: 1-40
  • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
  • Almquist, Sven. 2006. The Swedish Araneae. Part 2. The families Dictynidae to Salticidae. 320 pp.
  • Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Trondheim
  • Nentwig W., Blick T., Gloor D., Hänggi A. & Kropf C. Version 08.2014. Spiders of Europe