RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Philodromus dispar  Walckenaer, 1826

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Tidligere vurdering (2010)
LC