RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pardosa trailli  (O. P.-Cambridge, 1873)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC