RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Scotinotylus clavatus  (Schenkel, 1927)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Scotinotylus clavatus er en høyalpin art som er kjent fra høyfjellsområden i Sør-Norge, nordre Sverige samt østlige deler av Alpene. Arten er blitt funnet i Buskerud, Hedmark og Oppland. Den lever i strøfall og humus i alpin skog. Til tross for at forekomsten til S. clavatus er begrenset i Norge, vurderes arten til LC da øvrige kriterier ikke blir oppfylt.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
  • Publikasjoner

    • Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian spiders . Insecta Norvegia. 4: 1-40
    • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
    • Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Trondheim
    • Nentwig W., Blick T., Gloor D., Hänggi A. & Kropf C. Version 08.2014. Spiders of Europe