RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Protophormia atriceps  (Zetterstedt, 1845)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC