RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Araneus diadematus  Clerck, 1757

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Tidligere vurdering (2010)
LC