RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Parhelophilus consimilis  (Malm, 1863)

ringet strandblomsterflue

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1,0
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
36 km²
Mørketall
15
Beregnet areal
540
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Parhelophilus consimilis forekommer på myr, ved dammer, tjern og innsjøer, ofte av mesotrof-dystrof karakter. Larven lever av råtnende plantedeler på grunt vann. Habitatene er ofte truet av gjenvekst, vannforurensing, fyllmasser (deponier), drenering e.a. miljø-forstyrrelser. Fragmentering: de voksne insektene har liten aksjonsradius, og habitatene ligger i dag isolert fra hverandre, i kulturlandskap og/eller skoglandskap. Parhelophilus consimilis rødlistes iht IUCNs kriterier i kategori VU.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Vestfold
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
 • Ferskvannssystemer
 • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Nielsen, Tore R. 1997. The Hoverfly genera Anasimyia Schiner, Helophilus Meigen, Parhelophilus Girschner and Sericomyia Meigen in Norway (Diptera, Syrphidae). Fauna norv. Ser. B . 44: 107-122
  • Nielsen, T.R. 2005. Additions and corrections to the Norwegian list of Hoverflies (Diptera, Syrphidae). Norw. J. Entomol. 50: 139-144
  • Nielsen, Tore R. 1999. Check-list and distribution maps of Norwegian Hoverflies, with description of Platycheirus laskai nov. sp. (Diptera, Syrphidae). NINA, Norsk inst. for naturforskning. 035: 36
  • Nielsen, T.R. 1966. Species of the genus Helophilus (Dipt., Syrphidae) found on Jæren, Rogaland. Norsk ent. Tidsskr. 13: 427-439.
  • Falk, S.J. 1992. A review of the scarce and threatened flies of Great Britain. Joint nature Conservation Committee. 39: 1-194
  • Alan E. Stubbs & Steven J. Falk 2002. British Hoverflies The British Entomological and Natural History Society Second Edition: 469
  • Ernst Torp 1994. Danmarks Svirrefluer Danmarks Dyreliv Bind 6: 490
  • Bartsch, H., Binkiewicz, E., Klintbjer, A., Rådén, A. & Nasibov, E. 2009. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae.. Diptera: Syrphidae. Eristalinae & Microdontinae. ArtDatabanken SLU, Uppsala