Harpiniopsis similis  Stephensen, 1925

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for krepsdyr

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge