RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chersodromia speculifera  Walker, 1851

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
75
Beregnet areal
600
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Chersodromia speculifera er kjent fra lokaliteter i kystområder i Buskerud og Vestfold. Alle Chersodromia-artne er knyttet til kysten og vil oftest finnes på strender like over flomålet, der de jakter på bytte på steiner og i sanden, men kanskje spesielt i tare som er skyldt opp på stranden, der byttedyra oftest er rikelig til stede. Chersodromia speculifera er mer knyttet til sandstrender og saltvannsenger enn de andre Chersodromia-artene. Ellers er arten kunn kjent fra to danske funn i Fennoskandia. Arten er muligens underrepresentert i samlinger siden arten er vanskelig å fange både med nett og malasefeller. Arten har trolig en betydelig større utbredelse i Norge enn det nåværende materiale viser og mørketall for forekomstareal er satt til 75. Arten er trolig kraftig fragmentert. Chersodromia speculifera rødlistes iht. IUCN-kriteriene i kategori NT.
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Kun i fremtiden Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Terje Jonassen 1998. Recent additions to the Norwegian fauna of Empidoidea Fauna norv. Ser. B 45: 63-68
    • Chvála, M. 1975. The Tachydromiinae (Dipt. Empididae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 3