Maerella tenuimana  (Sp. Bate, 1862)

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for krepsdyr

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge