Jaapiella veronicae  (Vallot, 1827)

Kategori - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for tovinger

Arten er ikke vurdert
Arten tilhører en artsgruppe som ikke er rødlistevurdert etter IUCN sine kriterier til Rødlista 2015