RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bolitophila bimaculata  Zetterstedt, 1838

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Bolitophila består av middels store soppmygg som har et nokså likt utseende. Denne arten har et noe uklart habitatkrav. Muligens knyttet til eldre skogsområder. Mangelen på informasjon om habitatkrav, gjør det vanskelig å avgjøre trusler for denne arten. Arten er imidlertid mer utbredt enn det innsamlet materiale tilsier. Arten blir derfor kategorisert som LC-art.
Antatt andel av europeisk bestand
< 5 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Falk, S.J. & Chandler, P.J. 2005. A review of the scarce and threatened flies of Great Britain. Part 2: Nematocera and Aschiza not dealt with by Falk (1991). Joint Nature Conservation Committee, Species Satus 2: 1-189
    • Rindal, E., Søli, G. & Gammelmo, Ø. 2008. On the family Bolitophilidae (Diptera, Mycetophiliformia) in Norway Norw. J. Entomol. 55 (2): 169–173