RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bolitophila caspersi  Plassmann, 1956

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Bolitophila caspersi er vidt utbredt i Norge og arten har en sikker bestandsituasjon (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Rindal, E., Søli, G. & Gammelmo, Ø. 2008. On the family Bolitophilidae (Diptera, Mycetophiliformia) in Norway Norw. J. Entomol. 55 (2): 169–173
    • Kjærandsen, J. & Jordal, J. B. 2007. Fungus gnats (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae and Mycetophilidae) from Møre og Romsdal Norw. J. Entomol. 54 (2): 147-171