RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycetophila schnablii  (Dziedzicki, 1884)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Arten er funnet i store daler av Sør-Norge. Mycetophila schnablii er rapportert fra flere forskjellige habitater og er å karrakterisere som vanlig i norsk fauna. Arten gis et mørketall for forekomstareal på 75. Arten rødlistes ikke iht IUCN-kriteriene og føres i kategori LC.
Antatt andel av europeisk bestand
< 5 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC