RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cordyla bomloensis  Kjærandsen & Kurina, 2004

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Cordyla bomloensis ble beskrevet som ny for vitenskapen i 2004 (Kjærandsen & Kurina) og har typelokalitet i Norge (Bømlo). Arten ble også funnet på tre andre lokaliteter (HOY,RY). Artens biologi er liten kjent, men nærstående arter er assosiert med sopp (Russula). Denne arten er antatt å være forholdsvis vanlig på Vestlandet og mørektall for forekomstareal er satt til 20. Per i dag er det ingen openbare trusler mot artens eksistens i Norge. Cordyla bomloensis rødlistes ikke og føres i kategori LC.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Gammelmo, Ø. & Søli, G. 2006. Norwegian fungus gnats of the family Mycetophilidae (Diptera, Nematocera). Norw. J. Entomol. 53 (1): 57-69
  • Kjærandsen, J. & Kurina, O. 2004. A new species of Cordyla Meigen from Norway (Diptera: Mycetophilidae). Norw. J. Entomol. 51: 137-143
 • Personer

  • Gammelmo, Øivind
  • Kjærandsen, Jostein
 • URI

  • DipteraBase (NHMO, Skogforsk, Planteforsk)