RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chaoborus nyblaei  (Zetterstedt, 1838)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for tovinger

Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Tidligere vurdering (2010)
LC