RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Caprella linearis  (L., 1767)

spøkelseskreps

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC)
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Brattegard, T. & Holte, T (eds.). 1997. Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN. DN, Trondheim. 1997-1: 409 s.