RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Amphilochopsis hamatus  Stephensen, 1925

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Art som forekommer på dypere vann i Norskehavet. I nylig undersøkt materiale er den funnet på fire lokaliteter innenfor norsk økonomisk sone og på flere utenfor. Det er sannsynlig at arten har god bestand i Norskehavet. Arten også kjent fra Svalbard.
Tidligere vurdering (2010)
NA
  • Personer

    • Tandberg, Anne Helene