RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Munida sarsi  Huus, 1935

muddertrollkreps

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC)
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Brattegard, T. & Christiansen, ME. 1997. Order Decapoda (Phylum Crustacea). Pp. 215-222 in: Brattegard, T. & Holthe, T. (eds.). Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN. Directorate for Nature Man