RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lamprops fasciatus  G.O. Sars, 1863

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC)
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Brattegard, T. 1997. Order Cumacea (phylum Crustacea). Pp 175-178 in: Brattegard T, Holthe T (eds). Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1.