RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bathycrinus carpenteri  (Danielssen & Koren, 1877)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Arten lever i dypbasenget mellom Norge, Færøyene, Island, Grønland og Svalbard i dyp mer enn 1300 m.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC